Royal Rest – The Professionals Choice
Header-Produkter

Royal Rest Konsept og funksjon

Alt-i-ett-puten

Royal Rest kombinerer mange egenskaper som andre puter har hver for seg, dvs. at det er en formskåret pute med svært god luftgjennomstrømning. Puten har to forskjellige høyder for å passe til så mange som mulig, den har en kombinasjon av myke og faste materialer for å gi god støtte, og samtidig har den en fjærende støttekjerne for å gi god avlastning.All-in-one

Royal Rest – en formskåret pute med svært god luftgjennomstrømning

Kudde Genomsk Text ENG

Ved selve produksjonen av ortopediske puter oppstår det store forskjeller i egenskaper. De fleste såkalte ortopediske og medisinske puter er laget av en eller annen type skumplast. Når puter lages av skumplast, kan det gjøres det på to måter: Med den ene støper man dem i en form, én pute om gangen, og med den andre skjærer man dem ut av et stort stykke skumplast.

Voksne mennesker avgir 4–5 dl kroppsvæske gjennom huden og munnen per natt ved normal søvn. All denne fuktigheten skal helst transporteres bort gjennom luftstrømmer. I alle typer sengeutstyr prøver man derfor å oppnå god luftgjennomstrømning, slik at svette og fuktighet ikke blir liggende på kroppen. Allerede på dette stadiet merker man visse forskjeller: en støpt pute får en tynn hinne på utsiden, det er den som er nærmest formen, omtrent som en hud. Det er akkurat som når man baker en kake. Ser man på bunnen av kaken, der den har vært nærmest formen, så har den en annen type overflate enn toppen av kaken. Denne hinnen hindrer luftgjennomstrømningen, i motsetning til en formskåret pute, som har åpen porestruktur der luften kan passere lettere. Dermed blir det best komfort og dermed også best hvile og søvn med puter fra Royal Rest.

Krav til ortopedisk pute – en kombinasjon av myke og faste materialer for å gi god støtte

Den aller største forskjellen mellom støpte og skårne puter ligger i mulighetene til å oppnå de to viktigste kravene til en ortopedisk pute, nemlig å gi både avlastning og støtte samtidig. Hvis puten ikke kan oppnå begge disse egenskapene samtidig, fyller den ikke sitt ortopediske formål.

En støpt pute blir homogen, den har samme fasthet eller mykhet i hele puten. Dette innebærer at man må inngå kompromisser helt fra begynnelsen av – hvor fast eller myk man vil ha puten, siden hele puten har samme konsistens. Hvis man lager puten for myk, så kollapser den, noe som innebærer for dårlig støtte. En pute som er for fast, gir god støtte, men den oppleves ofte som for hard og føles trykkende.

Royal Rest er en formskåret pute, noe som innebærer en mulighet til å kombinere myke og faste materialer for å oppnå både avlastning og støtte samtidig. Pasienter opplever Royal Rest som både myk, luftig og behagelig med fastere støtte i bunn. Konstruksjonen er i myk og luftig skumplast med en fastere kjerne omgitt av et supermykt materiale.

Unik design – fjærende støttekjerne for å gi god avlastning

I tillegg til kombinasjonen av faste og myke materialer er funksjonen til selve støttekjernen viktig. Hvis støttekjernen hadde vært stående eller rund, så hadde trykket gått rett oppover og dermed blitt opplevd som litt for hardt og trykkende. I Royal Rest ligger kjernene diagonalt for å gjøre støttekjernene fjærende, noe som medfører at den bøyer seg og gir smidig støtte. Royal Rest oppleves derfor som både støttende og myk.

Royal Rest kan tilpasses to forskjellige høyder

Hver eneste Royal Rest-pute har to forskjellige høyder. Dette gir forbrukeren valgmuligheter samtidig som det gjør lagerføring og veiledning enklere for forhandleren.